اسناد هیلزبورو منتشر می شود

thestar.co.uk اسقف شهر لیورپول اعلام کرد، اسناد محرمانه حادثه هیلزبورو در کلیسای جامع شهر منتشر خواهد شد به گزارش سایت رسمی هواداران لیورپول در ایران، پانل مستقل آنالیزکننده مستندات هیلزبورو در حال بررسی اسناد 400000 صفحه ای، مصیبت ورزشگاه شفیلدونزدی در سال 1989 هستند و آن را در سپتامبر منتشر می کنند. کشیش جیمز جونز، اسقف لیورپول گفت:"می توانم تایید کنم که اسناد محرمانه هیلزبورو در تاریخ 12سپتامبر در کلیسای جامع شهر منتشر می شود." امید می رود که پانل مستقل بتواند روزنه های امید جدیدی برای علت کشته شده 96 نفر هوادار لیورپول را تا آن مدت روشن کند. بر طبق اسناد منتشر شده در سال 1990، شکسته شدن کنترل پلیس علت اصلی این حادثه اعلام شد. ماه پیش پانل بررسی کننده اعلام کرده بود که نتایج بررسی ابتدا برای خانواده های قربانیان منتشر خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید